Smaller Default Larger

השכרת מדפסות או קניית מדפסות משולבות? - חלק ראשון

השכרת מדפסות או קניית מדפסות משולבות?
במהלך ביצוע משימות מול המחשב, המדפסת מהווה את כלי העבודה של העובד. באמצעות מדפסות ניתן להפיק הזמנות עבודה, חשבוניות, תוכניות עבודה ועוד התכתבויות. בעת השכרת מדפסות או רכישתן העדיפו תמיד לבחור במדפסות מודרניות שניתנות להפעלה בקלות ומציעות מגוון ביצועים. קיימים שני סוגים של מדפסות, דיו ולייזר, השוני ביניהם הוא טכנולוגי ונמדד לפי קצב ההדפסה לדקה אחת.

מדפסות משולבות
ניתן לקנות מדפסות משולבות בליסינג או על ידי השכרה בהתאם לצרכים האישיים שלכם בתור לקוחות. השכרת מדפסות משולבות או רכישתן מחייבת אותנו להקפיד על כך שהמכונה המשולבת אכן מסוגלת להתאים לצרכים שלנו, זאת ייעשה על ידי בדיקה ראשונית של המדפסת המוצעת. בתוך חוזה ההשכרה של המדפסות נמצא כמה סעיפים המתייחסים לשירות ולחומרי הגלם המתכלים של המכונה המשולבת, בצורה כזו שתכלול את העלויות של המדפסת בנוסף לעלויות התחזוקה שלה, כך שיהיו ידועות ללקוח מבעוד מועד.

מהם היתרונות של מדפסות משולבות צבע?
ברוב המקרים חוזים הנחתמים במסגרת השכרת מדפסות יתאימו לצרכי הדפסות בקנה מידה רחב במיוחד.  בשנים האחרונות ניתן להבחין בעלייה משמעותית ברמת הביקוש והפופולאריות של מדפסות משולבות צבע. העלויות של מדפסות אלו ירדו לאחרונה מה שגרם להן להיות זמינות לפלח אוכלוסייה רחב יותר, עקב הוזלת מחירים לצד שיפור ניכר במהירות העבודה של המכונה והעלויות הנדרשות עבור תחזוקתן. באמצעות מדפסות משולבות צבע ניתנת האפשרות להדפיס ברמה גבוהה מאד מסמכים מרשימים, טבלאות וגרפים שונים.